Celem projektu Kino Tolerancja jest edukacja na temat praw człowieka. Filmy pomagają dotrzeć do ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają nadzieję, rozwijają samoświadomość, pozwalają z dystansu spojrzeć na nasze problemy.

Projekcje filmów dokumentalnych na tematy prawnoczłowiecze stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat problemu, zjawiska przedstawionego w filmie. Projekt odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią.

W naszym zbiorze znajdują się filmy dotyczące min.:

  • imigracji,

  • uchodźstwa,

  • dyskryminacji ze względu na pochodzenie,

  • społecznych i psychologicznych przyczyn stereotypów i dyskryminacji,

  • niewolnictwa XXI wieku,

  • handlu ludźmi,

  • praw dzieci,

  • swobody wypowiedzi i wolności przekonań.

Do tej pory projekcje filmów wraz z dyskusją na ich temat prowadzimy w Centrum Integracji Społecznej w Sopocie oraz w Zakładzie Karnym Gdańsk-Przeróbka.

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją projekcji połączonej z dyskusją lub warsztatami na wybrany temat zachęcamy do kontaktubiuro@irse.pl