Projekt „Młodzież dla pokoju”  ma na celu wzmocnienie osób pracujących w organizacjach młodzieżowych działających na rzecz integracji i aktywizacji społecznej osób ze stref pokonfliktowych, uchodźców wewnętrznych oraz migrantów. Dzięki zdobytym w trakcie szkolenia umiejętnościom i wiedzy poprawi się jakości ich działań. Pomoże to w skuteczniejszej integracji oraz aktywizacji społecznej osób z obszarów pokonfliktowych.

Projekt wzmocni też współpracę między organizacjami z Unii Europejskiej oraz państw Partnerstwa Wschodniego. 10-dniowe szkolenie odbędzie się w Słowiańsku, mieście na wschodzie Ukrainy doświadczonym przez działania zbrojne w 2014 roku i będącym dziś schronieniem dla tysięcy uchodźców wewnętrznych. Dodatkowym celem jest wsparcie działającego w mieście Centrum Drukarnia, placówki która tworzy ofertę edukacyjną i kulturalną dla młodzieży oraz promuje aktywne postawy obywatelskie.

Organizacje partnerskie: Predstavnyctva DRA v Ukrayini, Deutsch-Russischer Austausch e.V., Civic Activism and Equality Center, SOLIS TUVAK, „New Generation” Humanitarian NGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+