W październiku 2020 roku, w czasie kiedy podróże były bardzo ograniczone, a możliwość spotkania międzynarodowego młodzieży pozostawała w sferze marzeń, odbyła się polsko-rosyjska wymiana młodzieży online. Tematem przewodnim była muzyka, a projekt miał tytuł „Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu”. Dzięki kilkuletniej współpracy z organizacją Nizhegorodskiy regionalniy obshestvenniy fond deyateley kultury „Dat’ Ponyt” z Niżnego Nowogrodu możliwe były spotkania grupy 20 młodych osób z Polski i Rosji.

Pierwsze spotkanie międzynarodowe odbyło się 18 października, a jego celem  było poznanie się osób uczestniczących poprzez rozmowy w większych i mniejszych grupach.

Drugie spotkanie międzynarodowe odbyło się 23 października i dotyczyło muzyki jako narzędzia wprowadzania zmian.  Był to czas dyskusji o swobodzie wypowiedzi w muzyce, ekspresji muzycznej, ukrytych znaczeniach dźwięków i słów.

Trzecie spotkanie międzynarodowe odbyło się 25 października i dotyczyło muzyki jako kanału informacji o różnorodności. Kontynuowana była rozmowa o protest songach, aby następnie przyjrzeć się, w jaki sposób muzyka może pielęgnować kulturę kraju, regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących Polskę i Rosję. Sięgnęliśmy zarówno do przykładów muzyki klasycznej, jak również współczesnej.

Czwarte spotkanie międzynarodowe odbyło się 30 października i stanowiło przegląd obecnych trendów muzycznych w Polsce i Rosji, wraz z analizą problemów poruszanych w tekstach piosenek. Młodzież pracowała w grupach zgodnie ze swoimi preferencjami muzycznymi i opowiadała o swojej ulubionej muzyce i jej przekazie.  31 października odbyło się także spotkanie ewaluacyjne, którego rezultatami chętnie się dzielimy:

 

Projekt był realizowany w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2020 Zdalnie, współfinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia