Międzynarodowe szkolenie „Share your Passion” było powodem spotkania osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Litwie, Rumunii, Albanii, Gruzji, Czechach i Turcji. Projekt odbył się w Gdańsku w dniach 22-28 listopada 2015r. i był przestrzenią do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pracy z młodzieżą romską, dyskusji na temat znaczenia i roli asystenta edukacyjnego oraz opracowania nowych pomysłów na działania integrujące młodzież romską ze społecznością lokalną, przede wszystkim z grupami rówieśników. 23 uczestników i uczestniczek projektu odwiedziło szkoły podstawowe w Bydgoszczy, które współpracują z asystentem edukacji romskiej, a potem dyskutowało nad możliwością adaptacji polskich rozwiązań edukacyjnych w ich społeczności lokalnej.

26 listopada 2015 roku w centrum konferencyjnym w gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy odbyła się debata na temat edukacji, kultury i dyskryminacji Romów w Polsce z udziałem:

  • Andrzeja Grzymały – Kazłowskiego – cyganologa, fundatora Muzeum Kultury Romów w Warszawie,

  • dr hab. Barbary Weigl – profesor Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

  • Bogdana Trojanka – Członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Prezesa Królewskiej Fundacji Romów,

  • Żanety Curlej – Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

  • Wiesławy Kostrzewy-Zorbas – Radcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

  • Joanny Breczko – koordynatora ds. romskich miasta Bydgoszczy.

W debacie wzięli udział uczestnicy projektu, nauczyciele bydgoskich szkół, asystenci edukacji romskiej, a także mieszkańcy Bydgoszczy.

Kilkudniowa wspólna praca uczestników projektu zaowocowała opracowaniem koncepcji wspólnych projektów działań na rzecz społeczności romskiej w Europie. Liczymy, że było to pierwsze spotkanie osób pracujących w tym obszarze, a każde kolejne będzie stanowiło zacieśnianie nawiązanej współpracy. W dłuższej perspektywie mamy nadzieję, że wpłynie pozytywnie na proces integracji Romów z innymi mieszkańcami. W perspektywie europejskiej/międzynarodowej projekt stanowił będzie jedno z działań podejmowanych na rzecz włączenia Romów do społeczności lokalnych.

Galeria zdjeć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+