Projekt YOUCare to możliwość krytycznego i osobistego przyjrzenia się czternastemu celowi zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 „Życie pod wodą”.

Młodzi ludzie troszczą się o swoją przyszłość i dążą do zmian, co widać na przykładzie ruchu „Friday4Future” oraz aktualnego raportu „Jak młodzi ludzie myślą i działają”. Młodzież ma świadomość, że planeta, na której żyjemy, jest zróżnicowana, ale też stoi przed wieloma wyzwaniami. Swoim zaangażowaniem pokazują, że chcą być społeczeństwem świadomym obecnej sytuacji i zdolnym do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi obecnie stoimy, takimi jak zmiana klimatu, rasizm, a nawet pandemia Covid-19 – globalne problemy, które wpływają na sytuację każdej osoby.

Aby zrozumieć złożoność zmian klimatycznych i zrównoważonego społeczeństwa, chcielibyśmy w naszym projekcie przyjrzeć się jednemu aspektowi: ​​znaczeniu ochrony i zrównoważonego użytkowania oceanów, jezior i mórz. Zdrowe ekosystemy morskie wspierają bowiem ochronę klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Są ważne dla zaopatrzenia w zasoby naturalne oraz rozkładu i usuwania odpadów i zanieczyszczeń, zapewniają również zatrudnienie poprzez umożliwianie rybołówstwa, przez co przyczyniają się do równości i zmniejszenia ubóstwa.

Podczas projekt młodzież będzie miała szansę spotkać się online, dowiedzieć więcej o morzach i oceanach, a także stworzyć własny projekt na temat zrównoważonego rozwoju akwenów wodnych.

Projekt realizujemy w partnerstwie z niemiecką organizacją KulturLife.