Share your Passion

Międzynarodowe szkolenie “Share your Passion” było powodem spotkania osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Litwie, Rumunii, Albanii, Gruzji, Czechach i […]