Od czerwca 2021 roku dzieci z doświadczeniem migracji mieszkające w Gdańsku mają okazję spotkać się, żeby poznać miasto, spędzić razem  czas, ćwiczyć język polski i poznawać polską kulturę.  W ramach projektu „Gdańsk Lab” raz w miesiącu organizowane jest spotkanie, które przybiera formę warsztatów na wybrany temat lub wyjścia do instytucji kultury lub muzeum. W 2021 roku odbył się min,. spacer szlakiem gdańskich legend, warsztaty w Hevelianum, spotkanie w Skansenie Grodzisko w Sopocie, warsztaty muzyczne i filmowe. Celem spotkań jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, zwłaszcza tych, które niedawno przyjechały do miasta, dzięki czemu dzieci rozwijają umiejętności radzenia sobie z uczuciami i przyjaźniami, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska