Being a Jew

W 2013 roku w ramach projektu „Ponar Lullaby” organizowanym na Litwie wzięło udział kilka tysięcy osób. Projekt cieszył się tak […]

W sieci NGO

„W sieci NGO” to projekt kompleksowego wsparcia małych, lokalnych organizacji pozarządowych z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego i […]