Be Healthy Europe

“Be-Healthy-Europe” to projekt, którego celem jest promocja współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania sportu w pracy […]