Projekt reMIND to inicjatywa, której celem jest poprawienie samopoczucia osób żyjącychz demencją dziękipolepszeniu i wzmocnieniuumiejętności i zasobów osób opiekujących się nimi.Poprzez kampanie społeczne, szkolenia czy pracę z lokalną społecznością,dążymy do podnoszenia świadomości o demencji i budowania społeczności, w których każdy – osobyz demencją, ich opiekunowie oraz społeczeństwo jako całość – będzie lepiej przygotowanydo radzenia sobie z okolicznościami wynikającymi z demencji i będzie mógł cieszyć się lepszą jakością życia.Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacjami: IDEC z Grecji, MUSOL z Hiszpanii, MakeItBetter z Portugalii oraz Polo Europeo della Conoscenza z Włoch.

Szkolenie w Grecji reMIND Caregivers: Capacity Building Programme

W dniach 6-12 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze w ramach projektu szkolenie dla osób pracujących w obszarze związanym z opieką nad osobami z demencją. Uczestnicyi uczestniczki z Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Włoch spotkali się w Pireusie, żeby zdobywać wiedzę i rozwijać kompetencje w opiece na osobami z demencją. Szkolenie oparte było na treści podręcznika”iSupport For Dementia”opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+