Projekt reMIND to inicjatywa, której celem jest poprawienie samopoczucia osób żyjących z demencją dzięki polepszeniu i wzmocnieniu umiejętności i zasobów osób opiekujących się nimi. Poprzez kampanie społeczne, szkolenia i pracę z lokalną społecznością, dążymy do podnoszenia świadomości o demencji i budowania społeczności, w których każdy – osoby z demencją, ich opiekunowie oraz społeczeństwo jako całość – będzie lepiej przygotowany do radzenia sobie z okolicznościami wynikającymi z demencji i będzie mógł cieszyć się lepszą jakością życia.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacjami: IDEC z Grecji, MUSOL z Hiszpanii, Make It Better z Portugalii oraz Polo Europeo della Conoscenza z Włoch.

Szkolenie w Grecji reMIND Caregivers: Capacity Building Programme

W dniach 6-12 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze w ramach projektu szkolenie dla osób pracujących w obszarze związanym z opieką nad osobami z demencją. Uczestnicy i uczestniczki z Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Włoch spotkali się w Pireusie, żeby zdobywać wiedzę i rozwijać kompetencje w opiece na osobami z demencją. Szkolenie oparte było na treści podręcznika”iSupport For Dementia”opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia.

Szkolenie w Hiszpanii (Walencja) – reMIND Caregivers: Capacity Building Programme

W dniach 8-12 maja 2023 roku odbyła się druga edycja szkolenia dla osób pracujących w obszarze związanym z opieką nad osobami z demencją na podstawie podręcznika ”iSupport For Dementia” opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia. Tym razem osobami uczestniczącymi z Polski byli pracownicy i pracowniczki naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz przedstawiciel Słupskiego Ośrodka Kultury. Szkolenia międzynarodowe były elementem przygotowania kadry do prowadzenia szkoleń lokalnych w krajach partnerskich.

Szkolenia lokalne w Słupsku

W listopadzie i grudniu 2023 roku w ramach działań lokalnych odbył się cykl szkoleń dla opiekunów i opiekunek osób z demencją, który obejmował 4 spotkania warsztatowe:

  1. Poczuć demencję – wprowadzenie, zajęcia symulacyjne i instruktaż ćwiczeń
  2. Codzienność z demencją – pozamedyczne aspekty opieki
  3. Czas wolny opiekunów i osób z demencją – arteterapia, relaksacja i redukowanie stresu
  4. Społeczność przyjazna demencji – integracja i budowanie sieci wsparcia

Społeczność Przyjazna Demencji w Słupsku

Jednym z elementów budowania sieci wsparcia jest baza miejsc przyjaznych osobom z demencją i ich opiekunom i opiekunkom, która stanowi część aplikacji mobilnej reMIND. Lista zawiera 50 miejsc w regionie słupskim związanychz kulturą, edukacją, opieką medyczną, usługami społecznymi, rehabilitacją, sportami, czasem wolnym, które zostały umieszczone na mapie.

Drugim elementem budowania Społeczności Przyjaznej Demencji jest nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi i opiekuńczymi w Słupsku w celu realizacji działań projektowych oraz zawiązanie konsorcjum w celu wpierania i poprawy jakości życia osób żyjących z demencją. Do współpracy w ramach projektu przystąpili: Uniwersytet Pomorski w Słupsku – Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Pedagogiki, Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Słupski Ośrodek Kultury.

Materiały informacyjne

Kampania informacyjno-uświadamiająca o demencji składająca się z czterech części:

1. Zrozumieć demencję

2. Czynniki ryzyka i zapobieganie demencji

3. Opieka nad osobą z demencją

4. Społeczność przyjazna demencji

Materiały są do pobrania w formie prezentacji multimedialnych.

 

Więcej informacji o realizowanych działaniach na profilu Facebook, Instagramie oraz na stronie projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+