W czasie pandemii odczuwalny jest brak wielu rzeczy: rozmów, kontaktów z drugą osobą, wyjść z domu, materiałów do nauki i możliwości poznawania nowych rzeczy. Odczuwają to szczególnie młode osoby z doświadczeniem migracji, które niedawno przyjechały do Gdańska i nie miały czasu na poznanie miasta i rówieśników.

Projekt „Poznajemy Gdańsk” stwarza przestrzeń do poznania: osób i miejsc poprzez warsztaty teatralne i filmowe. Odbyły się one w grudniu 2020 roku w Cafe Albert i nie  tylko zwiększyły wiedzę dzieci z doświadczeniem migracji na temat Gdańska i procesu powstawania filmu, lecz przede wszystkim były okazją do wyjścia z domu i spotkania rówieśników, co wpłynęło na dobrostan psychiczny osób uczestniczących. Podczas dwóch weekendowych spotkań dzieci i młodzież wzięły udział w pisaniu scenariusza, kręceniu i montowaniu video, którego rezultaty możecie sami ocenić.

Film „Cukierki – Bajka miejska” powstał podczas warsztatów w dniach 5-6 grudnia 2020 roku.

Film „Graffiti” powstał podczas warsztatów w dniach 12-13 grudnia 2020 roku.

W ramach projektu powstały również cztery nagrania „Legend Gdańskich” w opracowaniu Jerzego Sampa czytane przez gdańskie aktywistki i gdańskich aktywistów, w tym osoby z doświadczeniem migracji. Są one doskonałym materiałem na zajęcia o Gdańsku i jego historii, a także do rozmowy o różnorodności i akceptacji. Nawiązują do tradycji ustnej opowiadania legend, co w przypadku tego gatunku literackiego wydaje się bardziej naturalnym sposobem odbioru niż czytanie. Różne głosy i akcent lektorów wprowadzają element zaskoczenia, zawsze pożądany w dydaktyce, bo budzi naturalną ciekawość uczniów i uczennic, a udział amatorów, a nie zawodowych lektorów, otwiera przestrzeń do dyskusji o zaangażowaniu w życie społeczności, daje możliwość działań wychowawczych. Natomiast ujawniona tożsamość lektorów prowokuje do rozmowy na temat różnorodności, współpracy, tożsamości kulturowej, zakorzenienia, pojęcia małej ojczyzny, podróży i doświadczeń migracyjnych.

Sowizdrzał na jarmarku

Osoby czytające: Magdalena Kaczmarczyk i Karel Dolinski

Żaby i kruk

Osoby czytające: Maria Baranowska i Valérian Collot

Dlaczego Bałtyk jest słony?

Osoby czytające: Elizabeth Peck i Bartosz Rief

Noc na Wyspie Spichrzów

Osoby czytające: Azzimę Izzetdinowa i Magdalena Witkiewicz

Legend Gdańskich można także słuchać na platformie Spotify – kanał IRSE Foundation

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska