Be Healthy Europe

“Be-Healthy-Europe” to projekt, którego celem jest promocja współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania sportu w pracy […]

Youth 3.0

07 kwietnia 2016 roku do Gdańska-Sobieszewa przyjechało 24 pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Włoch, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Azerbejdżanu, aby […]

Wirtu@lni-Re@lni

„Wirtu@lni-Re@lni” to projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku, który odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i […]

Share your Passion

Międzynarodowe szkolenie “Share your Passion” było powodem spotkania osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Litwie, Rumunii, Albanii, Gruzji, Czechach i […]

Art of Debate

W dniach 12-23 maja 2015r. w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się międzynarodowe szkolenie “Art of Debate”. W projekcie wzięły udział 24 osoby […]

Being a Jew

W 2013 roku w ramach projektu „Ponar Lullaby” organizowanym na Litwie wzięło udział kilka tysięcy osób. Projekt cieszył się tak […]